20 weekse echo (SEO)

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek vindt tussen de 18 en 22 weken zwangerschap plaats en duurt ongeveer 30 minuten.

Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind, omdat niet alle afwijkingen op een echo gezien kunnen worden.

De 20 weken echo is een medisch onderzoek met het doel om afwijkingen bij het kind op te sporen, het is dus geen ‘pretecho’. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal deze dit alleen op verzoek vertellen.

De uitslag

Je krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal je vervolgonderzoek worden aangeboden in de vorm van een uitgebreid echoscopisch onderzoek in het MCL of UMCG. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Soms wordt er een vruchtwaterpunctie of een bloedonderzoek aangeboden.

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met jouw kind. Maar het kan ook zo zijn dat blijkt dat je zwanger bent van een kind met een aandoening. Je krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medische specialisten. Afhankelijk van de afwijking krijg je advies. Bijvoorbeeld dat het beter is om het kind in een gespecialiseerd ziekenhuis geboren te laten worden, zodat het gelijk na de geboorte de juiste zorg krijgt.

Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor jou en jouw partner. Je staat dan voor een moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of voor 24 weken te laten beëindigen.

Bewust kiezen

De 20-weekse echo wordt aan iedere zwangere aangeboden en wordt door de verzekeraar vergoed. Je bepaalt zelf of je dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, bepaal je ook zelf of je vervolgonderzoek wilt doen. Ook het vervolgonderzoek wordt door de verzekeraar vergoed.

Belangrijk is dat je bewust een beslissing maakt over het wel of niet laten uitvoeren van de 20-weekse echo. De website onderzoekvanmijnongeborenkind kan jou en je partner hierbij goed helpen.

Denk ook aan de volgende onderwerpen:

–          Hoeveel wil je weten over jouw kind voordat het geboren wordt?
–          Als uit de 20-weken echo blijkt dat jouw kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wilt je dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen?
–          Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat jouw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt je je hierop voor?
–          Hoe kijk je aan tegen het eventueel voortijdig beëindigen van de zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afwijking?

Tijdens de intake bespreken we met jou over de voor- en nadelen van deze test. Hieronder vindt je alvast de voor- en nadelen op een rijtje.

Voordelen van de 20 weken echo

–          Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kan je jezelf voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
–          Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
–          Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid om de zwangerschap voor 24 weken af te breken.

Nadelen van de 20 weken echo

–          Met de 20 weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
–          Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. Je moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
–          Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
–          In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat jouw kind die afwijking toch niet heeft.

 Meer informatie vindt je op www.prenatalescreening.nl, www.rivm.nl/zwangerschapsscreening, www.zwangernu.nl.

De folder ‘Informatie over de 20 weken echo’ geeft uitgebreide informatie over deze echo.

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer