Screening

Gehoortest

Iedere pasgeboren baby krijgt een gehoorscreening aangeboden. Deze vindt plaats op dezelfde dag dat de hielprik wordt afgenomen, tenzij de hielprik in het ziekenhuis is afgenomen.

Jou baby krijgt een klein, zacht dopje in het oor. Het dopje is verbonden met een apparaat dat het gehoor van jou baby meet. Beide oren worden apart getest. Deze gehoorscreening is pijnloos en duurt meestal maar een paar minuten. De gehoorscreening verloopt het beste als jou baby rustig is en slaapt. Je baby zal nauwelijks iets van de test merken en waarschijnlijk rustig doorslapen.

Na de gehoorscreening krijgt je meteen de uitslag. Als de uitslag onvoldoende is, hoeft dat nog niet te betekenen dat je kindje niet goed kan horen. De test wordt dan ongeveer een week later herhaald. Is de test dan weer onvoldoende dan wordt er met een ander apparaat getest. Als deze weer niet voldoende is zal het kind getest worden door het audiologisch centrum.

Waarom is de gehoorscreening zo belangrijk?
Zonder goed gehoor leert een kind niet goed luisteren en praten. Dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling. Het is belangrijk dat het gehoorprobleem zo vroeg mogelijk verholpen wordt.

Intensive Care voor pasgeborenen
Voor kinderen die in één van de Intensive Care Units voor pasgeborenen (NICU’s) liggen of waren opgenomen, bestaat een apart screeningsprogramma. Dit wordt uitgevoerd door de NICU medewerkers in het ziekenhuis en niet door medewerkers van het consultatiebureau.

Meer informatie www.rivm.nl/gehoorscreening

Colofon RIVM

 

Hielprik

Iedere pasgeboren baby krijgt een hielprik in de eerste week na de geboorte. Deelname is kosteloos en niet verplicht maar wel zeer wenselijk in het belang van de gezondheid van het kind. Er wordt een beetje bloed uit de hiel onderzocht op zeventien zeldzame maar ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen zijn niet te genezen maar wel goed te behandelen bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Tijdige opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling voorkomen of beperkt. tevens kan bij de opsporing de pasgeborene een lastig diagnostisch traject worden bespaard en kunnen er tijdig ondersteunende maatregelen worden genomen.

De geboorteaangifte bij de gemeentelijke burgerlijke stand is het vertrekpunt voor de hielprikscreening. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk na de geboorte aangifte te doen, maar uiterlijk binnen drie werkdagen. Houdt je er rekening mee dat de afdelingen Burgerzaken op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen gesloten zijn. Je wordt vervolgens vanzelf gebeld voor een afspraak voor de hielprik.

Meer informatie: www.rivm.nl/hielprik

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer