Samenwerkingspartners

Echopraktijk Tineke

Tineke de Vries doet de twintig weekse echo (SEO) van onze cliënten en van cliënten van andere praktijken. Jij kan ook bij haar terecht voor pretecho’s.

Bekkenfysiotherapeuten

Voor bekkenproblemen tijdens en na de zwangerschap. Bekkenfysiotherapie is een specialisatie van de fysiotherapie. De bekkenfysiotherapeut behandelt mensen met bekkenklachten en heeft daarvoor een driejarige opleiding gevolgd.
Voor een behandeling bij een (bekken)fysiotherapeut is in principe geen verwijzing nodig. Als je basisverzekerd bent kan het soms helpen om via een verwijzing toch een gedeeltelijke vergoeding van de verzekeraar te krijgen.

Bekkenfysiotherapeuten bij ons in de buurt:

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Met de afdeling ‘gynaecologie en verloskunde’ werken we nauw samen. We zijn actief in het overlegorgaan tussen gynaecologen, (klinisch) verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en verpleegkundigen. Daarnaast hebben een vast overlegmoment waarin zorgvragen van individuele cliënten besproken worden. Ook volgen we trainingen in Nij Smellinghe gericht op samenwerking, communicatie en handelen in acute situaties.

De poli kent ook een POPP-team. Zie ziekenhuis MCL.

Ziekenhuis MCL

We werken nauw samen met de gynaecologen, verloskundigen, arts-assistenten en het verplegend personeel van het MCL. Dit doen we door middel van vaste overlegmomenten met de gynaecologen. Tijdens deze overleggen worden protocollen en richtlijnen besproken, maar ook zorgpaden van individuele cliënten. Naast deze overlegmomenten volgen we ook trainingen binnen het MCL gericht op samenwerking in acute situatie’s.

De afdeling van gynaecologie en verloskunde van het MCL kent ook een popp-team. POPP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde), Psychologie en Pediatrie (kindergeneeskunde). In dit team bundelen verschillende zorgverleners hun krachten om zo de meest optimale zorg te kunnen bieden aan de zwangere en het ongeboren kind in complexe situaties.

Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Achtskarspelen kan je als (aanstaande) ouder, kind, jongere tot 23 jaar of professional terecht voor vragen omtrent opvoeden en opgroeien.

ELZ-Kollum

ELZ-Kollum staat voor eerstelijns zorgverleners Kollum. We hebben een nauwe samenwerking met alle eerstelijns zorgverleners in Kollum.

Verloskunde Academie Groningen

We zijn een opleidingspraktijk voor verloskunde studenten van de Verloskunde Academie in Groningen.

Baukje Kooistra – van der Galiën Lactatiekundige

Baukje Kooistra – van der Galiën is Lactatiekundige IBCLC. Zij geeft professionele begeleiding bij (problemen met) borstvoeding of wanneer de borstvoeding niet zo verloopt hoe jezelf verwacht of gehoopt had.

 

Marije Bosma – lacatatiekundige Memmemolke

Marije Bosma is naast verpleegkundige jeugdgezondheidszorg ook lactatiekundige IBCLC. Zij begeleidt bij (problemen met) borstvoeding. Dit hoeft niet alleen in de kraamweek te zijn, het geldt voor de gehele borstvoedingsperiode. Ze staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen. Sommige verzekeraars stellen dit als eis voor vergoeding. Marije geeft bij ons op de praktijk ook de borstvoedingscursus.

Diëtisten Balanza

Als je altijd bezig bent met je gewicht, veel aankomt in de zwangerschap, een vorige zwangerschap veel bent aangekomen, een afwijkende suikertest hebt of een maatje meer hebt en/of een BMI van 30 of meer hebt, raden we je aan om contact op te nemen met een diëtist. Met een verwijzing van de huisarts worden 4 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Wel wordt eerst het eigen risico aangesproken. Wij werken veel samen met Marjan en Jellina van Balanza.

Psychologen Reitsma & van Wieren

Als je tegen de bevalling opkijkt of een eerdere bevalling als traumatisch hebt ervaren en dit nog niet goed verwerkt is, dan bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de Praktijk voor Eerstelijnspsychologische Zorg.

Verloskundigenpraktijk Catharina Schrader te Dokkum en

Verloskundigenpraktijk Wolkom te Drachten

Deze twee verloskundigenpraktijken dienen als achterwacht. Dit betekend dat als er meerdere bevallingen tegelijk plaatsvinden en één van ons niet in de buurt is dat zij dan zullen inspringen. En zo helpen wij ook deze praktijken indien zij dubbel staan en haar collega niet in de buurt is.

Verloskundig Centrum Sicht

Als je in het begin van de zwangerschap kiest voor de combinatietest dan verwijzen wij je naar het Verloskundig Centrum Sicht voor de nekplooimeting.

Bevallingsbaden

Op de website van Bevallingsbaden, kan je een bevalbad huren of kopen met de benodigdheden die er bij horen. Omdat wij met deze organisatie samenwerken, krijg je als cliënt van onze praktijk, € 10,- korting. Vraag onze assistente naar de code die je nodig hebt.

Fysiotherapie Zwaagwesteinde

Op donderdagavond hebben we in het Beauty Center Plantinga spreekuur voor cliënten die wonen in De Westereen en omstreken.

Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.

Bij ons op de praktijk kan je jouw ongebruikte kraammaterialen achterlaten. Deze spullen brengen wij naar de Stichting Baby Hope.

Shiatsu bij Debby Goyen

Shiatsu (drukpuntmassage) kan helpen bij problemen met slapen, het vasthouden van vocht, Carpaal Tunnel Syndroom of een lichtere variant daarvan, rugklachten of gewoon bij stress en spanning.

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer