Visie & Missie

Onze visie

Zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn unieke perioden in het leven, met vele fysieke en emotionele veranderingen, die individuele aandacht eisen. Ons doel is deze belangrijke gebeurtenissen normaal te laten verlopen en onnodige medicalisering te voorkomen, in een sfeer van rust, openheid en vertrouwen, waar de behoefte van de cliënt het uitgangspunt is. Daarom nemen wij de tijd op het spreekuur, tijdens de bevalling en kraambed om de nodige informatie, begeleiding en steun te kunnen geven. Hierbij staat de veiligheid voor moeder en kind voorop.
Wij werken volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), dit is de beroepsvereniging voor verloskundigen, en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Om de verloskundige zorg in Nederland zo optimaal mogelijk te krijgen, doen we mee aan wetenschappelijk onderzoek. We zijn nauw verbonden met de opleiding Verloskunde in Groningen om wetenschap, educatie en praktijkvoering tot elkaar te laten komen.

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn al onze verloskundigen lid van het kwaliteitsregister van de KNOV (beroepsgroep) verloskundigen, zodat we up-to-date blijven van kennis en vaardigheden. Kwaliteit van zorg krijg je ook door goed op de hoogte te zijn van cliënten en hun wensen. Daarom heeft de dienstdoende verloskundige altijd een tablet bij zich waarmee ze toegang heeft tot alle cliëntendossiers. Tevens hebben wij met zowel de gynaecologen van Nij Smellinghe (Drachten) en MCL (Leeuwarden) een intensieve samenwerking met vaste overlegmomenten. Protocollen, richtlijnen en werkwijzen worden daar besproken evenals zorgpaden en -vragen van individuele cliënten. Ook trainingen gericht op samenwerken en handelen in acute situaties worden in beide ziekenhuizen gevolgd.

We vinden het belangrijk dat wij goed bereikbaar zijn en dat cliënten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ons altijd mogen bellen bij onzekerheden, klachten, het aandienen van de bevalling altijd en andere verloskundige vragen. Dit mag naar het mobiele nummer, waar altijd een verloskundige de telefoon (i-phone 6) opneemt. Voor het verzetten van afspraken kan naar het algemene nummer van de praktijk worden gebeld. Indien daar niet wordt opgenomen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar de dienstdoende verloskundige.

Informatie geven aan zwangeren is één van onze speerpunten als verloskundigen. Naast de reguliere controle’s bieden wij daarom elke zwangere , in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Achtskarspelen en Kollumerland, voorlichtingsavonden aan met de thema’s ‘Leefstijl en voeding voor de pasgeboren, ‘bevalling en pijnbestrijding’ en ‘kraamtijd en ouderschap’. Ook worden er 2 cursussen gegeven in de praktijk door een eigen verloskundige: borstvoedingscursus en de cursus ‘Fit voor bevalling’. Daarnaast gaan we mee met de social media en hebben we een website met uitgebreide informatie, maar ook een facebookpagina met daarop nieuws en feiten met betrekking tot verloskunde en de praktijk. Ook hebben we een App die zwangeren kunnen downloaden; Mijn Verloskundige App. In de wachtruimte hangt een televisie-scherm met daarop informatie over de praktijk. In de wachtruimte staan diverse boeken die betrekking hebben op zwangerschap, bevalling, kraamtijd en ouderschap. Deze kan je ter plekke inkijken, maar mag je ook voor 2 weken lenen en meenemen naar huis om je thuis te verdiepen in deze onderwerpen. In de wachtkamer is er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en kan je gratis gebruik maken van WIFI.

KNOV

Missie

In onze praktijk worden o.a. de volgende diensten verleend:

 • Kinderwensspreekuur.
 • Aanmelding voor alle zwangeren, ook als er een indicatie is voor de gynaecoloog.
 • Begeleiding van normaal verlopende zwangerschappen, bevallingen en kraambedden.
 • Begeleiding van kraambedden wanneer de zwangerschap en bevalling door de gynaecoloog zijn begeleid.
 • Uitgebreide intake inclusief termijnecho (1 uur).
 • Counseling prenatale screening.
 • 15 minuten per zwangerschapscontrole.
 • Mogelijkheid tot pijnstilling thuis door middel van steriele waterinjecties (SWI) en transcutane electrische neurostimulatie (TENS)
 • Na-controle 6 weken na de bevalling.
 • Alle eerstelijnszwangerschapecho’s: o.a. termijnecho, bloedverlies, groeiecho, liggingsecho, versie.
 • Uitwendige draaiingen (versie) van kindjes die vanaf 36-37wk zwangerschap nog in stuit liggen.
 • Voorlichtingsavonden over leefstijl & voeding voor de pasgeborene
 • Voorlichtingsavonden over bevalling & pijnbestrijding
 • Voorlichtingsavonden over kraamtijd & ouderschap
 • Uitleen van boeken omtrent zwangerschap, bevalling en kraamtijd/ouderschap
 • Cursus: Fit voor Bevalling
 • Borstvoedingscursus.
 • Lactatiekundige advies/consulten.
 • Verkoop kolven.
 • Babymassage workshop

 

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer