Wetenschappelijk onderzoek

Omdat wetenschappelijk onderzoek onze kennis vergroot over zwangerschap en bevalling en hierdoor de kwaliteit van de verloskundige zorg verbetert, doen wij mee aan verschillende onderzoeken. Het kan dus voorkomen dat je gevraagd wordt om deel te nemen aan zo’n wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard is dit niet verplicht en wordt er vertrouwelijk met de onderzoeksgegevens omgegaan.

Op dit moment werkt de praktijk mee aan de Pride study, Voluit Zwanger en Lifelines NEXT.

 

PRIDE Study

pridestudyDe PRIDE (PRegnancy and Infant DEvelopment) Study is een groot onderzoek onder zwangere vrouwen. Voor dit wetenschappelijk onderzoek worden deze vrouwen en hun kinderen langere tijd gevolgd. Het belangrijkste doel is om factoren te ontdekken die van invloed zijn op de gezondheid van moeder en kind. De PRIDE Study wordt uitgevoerd door het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) in Nijmegen in samenwerking met vele anderen in heel Nederland. Door de PRIDE Study kunnen we meer te weten komen over de oorzaken van ziekten en aandoeningen die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan. Dit vinden we heel belangrijk en daarom krijg je tijdens het eerste consult een informatiefolder mee over deze studie mee. Je kan dan zelf bepalen of je deel wilt nemen aan dit onderzoek of niet. Mocht je mee willen doen dan kan dit via onze assistente Saapke of door te kijken op de website: www.pridestudy.nl. Daar kan je nog veel meer informatie over dit onderzoek vinden.

 

Voluit Zwanger

Voluit Zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je veerkrachtiger bent, je je psychisch beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Ook kan meer veerkracht bij de moeder leiden tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

Deel 1. Het vragenlijstonderzoek:

Met vragenlijsten wordt bij een grote groep zwangere vrouwen de relatie tussen veerkracht en stemming onderzocht. Ook wordt onderzocht wat de relatie is tussen veerkracht en bijvoorbeeld  de bevallingservaring of de ontwikkeling van het kind. Voor dit deel van het onderzoek vul je twee keer tijdens en twee keer na de zwangerschap online vragenlijsten in.

Deel 2. Onderzoek naar de zelfhulpcursus Voluit Zwanger:

Omdat veerkracht kan worden versterkt door training, wordt de werkzaamheid van een zelfhulpcursus gericht op veerkracht onderzocht. Deze cursus is eerder werkzaam gebleken in het verbeteren van de stemming bij mensen met stemmingsklachten.   Voor dit onderdeel van het onderzoek komen zwangeren met stemmingsklachten in aanmerking.

De zelfhulpcursus bestaat uit een veerkrachtcursus in boekvorm die deelnemers thuis in een periode van 9 weken doorlopen.  Tijdens het doorlopen van invuloefeningen en doen van mindfulness oefeningen leer je op een andere manier met veranderingen en negatieve gevoelens om te gaan.  Bovendien kan de zelfhulpcursus helpen om te achterhalen wat jij belangrijk vindt bij de overgang naar het ouderschap en het invullen van jouw moederrol. Het doel van de cursus is om weer voluit in de zwangerschap en het leven te staan.

Bij de intake krijg je een informatiefolder mee over dit onderzoek. Hierop staat ook hoe je je kan opgeven. Dat kan ook via de volgende link: Voluit zwanger.

 

Lifelines NEXT

Onder de naam Lifelines NEXT wordt een groot onderzoek gedaan naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Binnen Lifelines NEXT worden tenminste 1.500 zwangere vrouwen die al meedoen aan Lifelines, vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast worden de toekomstig geborenen gedurende het eerste levensjaar gevolgd. Doel van het onderzoek is om te kijken waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte (een ziekte die je je hele leven lang houdt zoals bijvoorbeeld astma of suikerziekte) krijgt, en de andere niet. Het vermoeden bestaat dat hiervoor tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren een basis wordt gelegd.

Het volgen van moeder en kind wordt gedaan door het verzamelen van biomateriaal (o.a. bloed, ontlasting en moedermelk) tijdens de reguliere bezoeken aan de verloskundige, de gynaecoloog of bij je thuis. En ook door het invullen van vragenlijsten over o.a. de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en relatie moeder – kind.

Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG en Lifelines.

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer