Wetenschappelijk onderzoek

Omdat wetenschappelijk onderzoek onze kennis vergroot over zwangerschap en bevalling en hierdoor de kwaliteit van de verloskundige zorg verbetert, doen wij mee aan verschillende onderzoeken. Het kan dus voorkomen dat je gevraagd wordt om deel te nemen aan zo’n wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard is dit niet verplicht en wordt er vertrouwelijk met de onderzoeksgegevens omgegaan.

Op dit moment werkt de praktijk mee aan de Pride study en het Stop or Go onderzoek

 

PRIDE Study
pridestudyDe PRIDE (PRegnancy and Infant DEvelopment) Study is een groot onderzoek onder zwangere vrouwen. Voor dit wetenschappelijk onderzoek worden deze vrouwen en hun kinderen langere tijd gevolgd. Het belangrijkste doel is om factoren te ontdekken die van invloed zijn op de gezondheid van moeder en kind. De PRIDE Study wordt uitgevoerd door het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) in Nijmegen in samenwerking met vele anderen in heel Nederland. Door de PRIDE Study kunnen we meer te weten komen over de oorzaken van ziekten en aandoeningen die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan. Dit vinden we heel belangrijk en daarom krijg je tijdens het eerste consult een informatiefolder mee over deze studie mee. Je kan dan zelf bepalen of je deel wilt nemen aan dit onderzoek of niet. Mocht je mee willen doen dan kan dit via onze assistente Saapke of door te kijken op de website: www.pridestudy.nl. Daar kan je nog veel meer informatie over dit onderzoek vinden.

 

Stop or Go StudieZwangerschap en Antidepressiva Stoppen Doorslikken

In Nederland gebruikt ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen medicatie (antidepressiva) vanwege depressieve en/of angstklachten. Dat zijn ongeveer 4000 vrouwen per jaar. Op dit moment wordt door artsen geadviseerd om antidepressiva tijdens de zwangerschap te blijven gebruiken. Dit is vooral omdat er nog geen goed onderzochte andere mogelijkheden zijn. Inmiddels is aangetoond dat terugvalpreventie training samen met medisch begeleid afbouwen van antidepressiva succesvol is in het voorkomen van depressieve terugval.De ‘Stop or Go’ studie wil daarom onderzoeken of het veiliger is voor zwangere vrouwen om de antidepressiva begeleid af te bouwen met aanvullend een terugvalpreventie training of de antidepressiva te blijven gebruiken. Ook wordt er gekeken of het succesvol afbouwen van de antidepressiva voordelen oplevert voor het (ongeboren) kind. Voor meer informatie kijk op website van Stop or Go Studie.

Tijdens de intake wordt aan je gevraagd of je ook antidepressiva gebruikt. Mocht dit zo zijn dan gaan we vertellen over de Stop or Go Studie. Het is aan jezelf of hier aan mee wilt doen. Mocht je mee willen doen, dan wordt de aanmelding via ons geregeld.

 

Lifelines NEXT

Onder de naam Lifelines NEXT wordt een groot onderzoek gedaan naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Binnen Lifelines NEXT worden tenminste 1.500 zwangere vrouwen die al meedoen aan Lifelines, vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast worden de toekomstig geborenen gedurende het eerste levensjaar gevolgd. Doel van het onderzoek is om te kijken waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte (een ziekte die je je hele leven lang houdt zoals bijvoorbeeld astma of suikerziekte) krijgt, en de andere niet. Het vermoeden bestaat dat hiervoor tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren een basis wordt gelegd.

Het volgen van moeder en kind wordt gedaan door het verzamelen van biomateriaal (o.a. bloed, ontlasting en moedermelk) tijdens de reguliere bezoeken aan de verloskundige, de gynaecoloog of bij je thuis. En ook door het invullen van vragenlijsten over o.a. de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en relatie moeder – kind.

Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG en Lifelines.

 

Landelijk Onderzoek Strippen (LOS)

Bij het LOS wordt onderzoek gedaan naar factoren die mogelijk invloed hebben op de effectiviteit van strippen.  In de praktijk zijn veel verschillende visies en handelswijzen ten aanzien van de interventie strippen. De ene keer is strippen heel effectief en de andere keer alleen een last voor de zwangere door ineffectieve contractiliteit. Er is nog onvoldoende onderzocht of psychosociale factoren zoals stress, kijk op de zwangerschap en verwachtingen ten aanzien van de baring invloed hebben op de effectiviteit van strippen. Om de begeleiding rond strippen te verbeteren en een groter inzicht te krijgen in welke zwangeren mogelijk meer gebaat zijn bij een strippoging, is het belangrijk dat deze vraag onderzocht wordt. Mogelijk kan een betere selectie en begeleiding van de zwangere het slagingspercentage van strippen verhogen en de kans op onnodige negatieve bijwerkingen, zoals ineffectieve contractiliteit, verminderen.

Indien je meedoet aan het onderzoek vragen we je vooraf aan het strippen en na het strippen een vragenlijst in te vullen (anoniem). Deze vragenlijsten worden ongezien in een envelop, samen met 2 vragenlijst ingevuld door de verloskundige opgestuurd naar de onderzoekers. Een van die vragenlijsten gaat over het effect van het strippen. Indien er nog geen contact is geweest tussen jou en de verloskundige, word je na 24 uur gebeld en gevraagd wat je hebt gemerkt van het strippen. Eind mei worden de uitkomsten gepubliceerd.

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer