Centering Pregnancy

Centering Pregnancy (CP)  is een vernieuwde vorm van verloskunde zorg waarbij de medische zorg, zoals bloeddruk meten en controle van de groei van de baby, gecombineerd met voorlichting en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Bij CP zijn zwangeren actiever betrokken zijn bij hun eigen zorgproces, is er meer tijd voor kennis en informatieoverdracht en komen zwangeren in contact met andere zwangeren. Het doel van deze zorg is dat zwangeren beter geinformeerd zijn, meer zelfvertrouwen hebben in de zwangerschap, tijdens de bevalling, maar ook in de rol als moeder en meer tevreden zijn over de zorg. Bovenaan staat dat dit resulteert in betere  gezondheidsuitkomsten voor zowel moeder als (toekomstig) kind.

Sinds 2011 wordt deze vorm van zorg in Nederland aangeboden en de eerste onderzoeksresultaten laten dit ook zien. CP leidt onder andere tot minder bijstimulatie tijdens de bevalling, minder pijnmedicatie, minder lage geboortegewichten bij de pasgeborene en minder slechte starten van de pasgeborene direct na de bevalling. Ook is bewezen dat de vrouwen die CP hebben gevolgd, dit als zeer positief ervaren en meer zelfvertrouwen hadden in zichzelf.

Hoe ziet CP er uit?

Bij CP worden de controles tijdens de zwangerschap in groepsverband gegeven, met uitzondering van de eerste afspraak en de controles vanaf 36-37 weken. De groep bestaat uit zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Per groep zijn er 2 begeleiders; een verloskundige en een 2e begeleider. Dit kan ook een verloskundige zijn, maar ook een assistente of kraamverzorgster.

In totaal zullen er in de zwangerschap 9 bijeenkomsten plaatsvinden en nadat iedereen is bevallen vindt de laatste bijeenkomst plaats. De bijeenkomsten duren 2 uur, waarbij het eerst half uur een inloop uur is, waarin de zwangeren zelf hun bloeddruk en gewicht meten en dit noteren in hun eigen boekje, ‘mijn zwangerschapsboekje’.  Om beurten gaan ze bij de verloskundige langs die de foetale groei controleert en luistert naar het hartje. Ondertussen kunnen de andere zwangeren in hun boekje lezen waar het die bijeenkomst over gaat en kunnen ze zich voorbereiden aan de hand van opdrachten.

Na het inloop uur gaan we actief aan de slag met de onderwerpen. De groep bepaalt  zelf aan elke onderwerpen meer of minder nadruk wordt gelegd. Er is veel tijd voor het uitdelen van kennis en ervaringen met andere zwangeren.

Mocht je vragen hebben over deze vorm van zorg, dan kan je hiervoor terecht bij één van de verloskundigen of bij Saapke onze assistente. Of kijk op de volgende website centering pregnancy of naar het volgende filmpje.

Naast deze vorm van zorg, blijft de regulier vorm natuurlijk bestaan.

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer