Combinatietest

Tijdens de intake vragen we jou of je meer informatie wilt hebben over de combinatietest. Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat jouw kind het Downsyndroom, het Patausyndroom of het Edwardssyndroom heeft. Bij dit onderzoek kunnen ook andere aandoeningen worden gevonden zoals bijvoorbeeld aandoeningen aan het hart- of zenuwstelsel. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor jou of jouw kind.

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken:
– Een bloedonderzoek bij jou, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap;
– De nekplooimeting bij het kind, in de periode van 11+3 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van jouw kind gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Alle kinderen hebben bij deze zwangerschapstermijn dit vochtlaagje. Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans op afwijkingen bij het kind.

De uitslag is een kans

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot jouw kans is op een kind met één van de bovengenoemde afwijkingen. Het geeft dus geen zekerheid.

Je mag kiezen of je alleen de uitslag met betrekking tot Downsyndroom wilt krijgen of dat je alle drie de kansberekeningen (dus ook van Patau- en Edwardssyndroom) krijgt.

Bij een verhoogde kans op een kind met één van de genoemde afwijkingen, dat wil zeggen een kans groter dan 1 op 200, krijg je vervolgonderzoek aangeboden. Met vervolgonderzoek kan met zekerheid worden vastgesteld of jouw kind de aandoening heeft. Voor meer informatie verwijzen we je naar het kopje ‘Prenatale diagnostiek’.

Bewust kiezen

Het onderzoek wordt aan iedere zwangere aangeboden. Je bepaalt zelf of je het onderzoek wilt laten verrichten en of je bij een ongunstige uitslag verder onderzoek wilt laten doen. Je kan op elk moment stoppen met het onderzoek.

Het is belangrijk dat je bewust een keuze maakt om wel of niet van deze test gebruik te maken. Het is daarom goed om jezelf, al voor het intakegesprek, te verdiepen in dit onderwerp en er met je partner over de praten. De website onderzoekvanmijnongeborenkind kan jullie hierbij goed helpen. In de folder ‘Informatie over de screening op downsyndroom’  vinden jullie nog meer informatie over het onderzoek en de mogelijke afwegingen.

Tijdens de intake kan je al je vragen kwijt en informeren we jou over de mogelijke voor- en nadelen.

Meer informatie vindt je op: www.prenatalescreening.nl.

Kosten en vergoedingen

De kosten voor de combinatietest wordt alleen uit de basisverzekering vergoed, als je een medische indicatie hebt voor prenataal onderzoek..

De kosten van een combinatietest zit rondom de € 165,-.

Kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek dan worden deze onderzoeken door de verzekeraar vergoed, maar het kan wel gevolgen hebben voor je eigen risico. Voor meer informatie over de kosten, klik hier.

 

 

 

 

 

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer